1.Platz Klasse 4b  2.Platz Klasse 1a   3.Platz Klasse 2b    4.Platz Klasse 2a     5.Platz Klasse 1b     6.Platz Klasse 3a    7.Platz Klasse 3b   8.Platz Klasse 4a
Altstoffsammlung Frühjahr 2024
Altstoffsammlung Frühjahr 2024
1.Platz Klasse 4b 2.Platz Klasse 1a 3.Platz Klasse 2b 4.Platz Klasse 2a 5.Platz Klasse 1b 6.Platz Klasse 3a 7.Platz Klasse 3b 8.Platz Klasse 4a